Translations

Our guides and resources have been translated into different languages. Find out about our translated resources here.
Translations thumbnail.

Translations

The translated versions of these guides are available:

Chinese (traditional)

Down Syndrome Australia have translated the following resources into Chinese (traditional). Please follow the links to access the resources:

澳洲唐氏綜合症協會已將以下“人生資訊”(Information for Life)手冊翻譯成繁體中文。請點擊以下鏈接來查閱這些手冊:

Chinese (simplified)

Down Syndrome Australia have translated the following resources into Chinese (simplified). Please follow the links to access the resources:

澳大利亚唐氏综合症协会已将以下“人生信息”(Information for Life)手册翻译成简体中文。请点击以下链接来查阅这些手册:

Arabic

Down Syndrome Australia have translated the following resources into Arabic. Please follow the links to access the resources:

لقد ترجمت منظمة متلازمة داون أوسترااليا المعلومات من أجل الحياة التالية إلى العربية. الرجاء إتباع الروابط من أجل الوصول إلى الموارد:

•   دليل للوالدين في مرحلة الإنجاب
•   دليل الوالدين الجدد ـ أسئلة شائعة
•   دليل السنوات الأولى المُبكرة
•   المراهقة

Hindi

Down Syndrome Australia have translated the following Information for Life resources into Hindi. Please follow the links to access the resources:

Down Syndrome Australia ने निम्नलिखित जीवन संबंधी जानकारी संसाधन हिन्दी में अनुवाद करके उपलब्ध कराए हैं। संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें:

Vietnamese

Down Syndrome Australia have translated the following Information for Life resources into Vietnamese. Please follow the links to access the resources:

Tổ chức Down Syndrome Australia đã dịch tập Thông tin về Đời sống sau đây sang tiếng Việt. Mời quý vị theo các liên kết sau đây để truy cập tài liệu này:

Japanese

Healthy Relationships Guide

Mongolian

Healthy Relationships Guide

Korean

About Down syndrome

Healthy Relationships Guide

Punjabi

About Down syndrome

Urdu

About Down syndrome

Spanish

About Down syndrome

Healthy Relationships Guide

Greek

About Down syndrome

Russian

Healthy Relationships Guide

Somali

Healthy Relationships Guide